Odstojni prstenovi

Odstojni prstenovi

Odstojni prsten ide zadnji u reznom sklopu mašine. Namena je pritezanje od strane navrtke reznog sklopa. Postoje standardni prstenovi sa jednim otvorom i posebni sa tri otvora. Koriste se kod promera perforacija od 1 do 4 mm gde se sprečava uvrtanje mlevene mase i zadržavanje strukture rezanja i kod adaptera za odvajanje žilica.

TIP MAŠINE
Br 70
Br 82
Br. 98
Br. 106
Br. 114
Br. 130
Br. 150
Br. 160
Br. 200
PREČNIK REŠETKE 70 82 98 106 114 130 150 160 200
DEBLJINA 15 18 20 22 26 28 30 35 45
PREČNIK CENTRALNE RUPE 30 36 41 45 51 55 59 66 84