Cenovnik

Ploča broj 5 - 300 dinara
Nož broj 5 - 300 dinara
Ploča broj 8 - 400 dinara
Nož broj 8 - 400 dinara
Ploča broj 10 - 400 dinara
Nož broj 10 - 400 dinara
Ploča broj 22 - 700 dinara
Nož broj 22 - 700 dinara
Ploča broj 32 - 800 dinara
Nož broj 32 - 800 dinara
Ploča broj 70 - 700 dinara
Nož broj 70 - 700 dinara
Ploča broj 82 - 800 dinara
Nož broj 82 - 800 dinara
Ploča broj 98 - 1500 dinara
Nož broj 98 - 1500 dinara
Ploča broj 106 - 2000 dinara
Nož broj 106 - 2000 dinara
Ploča broj 114 - 2500 dinara
Nož broj 114 - 2500 dinara
Ploča broj 130 - 3000 dinara
Nož broj 130 - 3000 dinara
Ploča broj 160 - 4000 dinara
Nož broj 160 - 4000 dinara
Ploča broj 200 - 6000 dinara
Nož broj 200 - 6000 dinara
Ploča mulinex - 500 dinara
Nož mulinex - 500 dinara
Nož za kuter do 80 litara - 60 evra
Nož za kuter do 100 litara - 80 evra
Nož za kuter do 120 litara - 100 evra
Nož za kuter do 200 litara - 100 evra
Nož za kuter do 335 litara - 140 evra
Nož za kuter do 500 litara - 180 evra
Satara 1,5 kg - 60 evra
Satara 1,8 kg - 80 evra
Punilica - 3 litara- 150 evra
Punilica - 6 litara- 250 evra
Bufalo punilica 6 litara - 400 evra
Cepač svinjski goveđi - 160 evra
Cepač svinjski goveđi - 180 evra
Ručna mašina M22 sa ležajem - 100 evra
Ručna mašina M32 sa ležajem - 100 evra