Cenovnik

Ploča broj 5 - 300 dinara
Nož broj 5 - 300 dinara
Ploča broj 8 - 400 dinara
Nož broj 8 - 400 dinara
Ploča broj 10 - 500 dinara
Nož broj 10 - 500 dinara
Ploča broj 22 - 1000 dinara
Nož broj 22 - 1000 dinara
Ploča broj 32 - 1200 dinara
Nož broj 32 - 1200 dinara
Ploča broj 70 - 1200 dinara
Nož broj 70 - 1200 dinara
Ploča broj 82 - 1200 dinara
Nož broj 82 - 1200 dinara
Ploča broj 98 - 2000 dinara
Nož broj 98 - 2000 dinara
Ploča broj 106 - 2500 dinara
Nož broj 106 - 2500 dinara
Ploča broj 114 - 3000 dinara
Nož broj 114 - 3000 dinara
Ploča broj 130 - 4000 dinara
Nož broj 130 - 4000 dinara
Ploča broj 160 - 6000 dinara
Nož broj 160 - 6000 dinara
Ploča broj 200 - 10000 dinara
Nož broj 200 - 10000 dinara
Ploča mulinex - 1200 dinara
Nož mulinex - 1200 dinara
Nož za kuter do 80 litara - 75 evra
Nož za kuter do 100 litara - 90 evra
Nož za kuter do 120 litara - 100 evra
Nož za kuter do 200 litara - 120 evra
Nož za kuter do 335 litara - 180 evra
Nož za kuter do 500 litara - 220 evra
Satara 1,5 kg - 60 evra
Satara 1,8 kg - 80 evra
Punilica - 3 litara- 200 evra
Punilica - 6 litara- 300 evra
Bufalo punilica 6 litara - 550 evra
Cepač svinjski goveđi - 180 evra
Cepač svinjski goveđi - 220 evra
Ručna mašina M22 sa ležajem - 100 evra
Ručna mašina M32 sa ležajem - 100 evra